Stavební odpady

načítá se...

Stavíte nebo provádíte rekonstrukci a potřebujete odvézt stavební odpad?

Není nic snadnějšího než nám zavolat.

Přistavíme Vám na požadované místo odpadový kontejner podle Vaší potřeby.

Následně se pak postaráme o ekologickou likvidaci odpadu.

Ceník likvidace odpadů od 1. 4. 2018

KÓD ODPAD Cena / jedn.
150 101 papírové a lepenkové obaly 1 900,– Kč/t
150 102 plastové obaly 1 900,– Kč/t
150 103 dřevěné obaly 1 900,– Kč/t
150 106 směsné obaly (odpad z obalů) 1 900,– Kč/t
170 101.1 beton bez příměsi 120,– Kč/t
170 101.2 beton s příměsí – železobeton 400,– Kč/t
170 102 cihly 350,– Kč/t
170 107 čistá stavební suť 350,– Kč/t
170 201 dřevo – čisté 750,– Kč/t
170 302 asfaltové směsi 250,– Kč/t
170 504 zemina , kamení 350,– Kč/t
170 508 štěrk ze železničního svršku 1 300,– Kč/t
170 604 izolační materiály ( izolace, lepenka ) 2 000,– Kč/t
170 802 stavební materiály na bázi sádry ( sádrokarton ) 2 000,– Kč/t
170 904 směsné stav. a demol.odpady ( netříděná suť) 1 500,– Kč/t
170 904.1 směsné stav. a demol.odpady- okenní rámy bez skel 1 600,– Kč/t
170 904.2 směsné stav. a demol.odpady- okna vč. skel a žaluzií 2 000,– Kč/t
200 201 větve, pařezy … 1m3 / 150,- 1 200,– Kč/t
200 307 netříděný odpad objemný směsný (vyklízečky) 1 950,– Kč/t
PRONÁJEM KONTEJNERU:
A. první 3 dny zdarma, od 4. dne … 50,– Kč/den
B. stálý pronájem 60,– Kč/den
POKUTA ZA NEVHODNÝ ODPAD: 900,– Kč
* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
* platnost od 01. 04. 2018