Stavební odpady  drtíme mobilní drtičkou.

Prodáváme certifikovaný  recyklát v obvyklých frakcích pro následné využití na stavbách.

Gipobac – drtička stavebních odpadů

Gipobac – drtička stavebních odpadů

 mobilní drtič   –  tonáž  30 t

 Cena práce:                               80 – 100,– Kč / t

 Doprava na místo:                    dle ceníku přepravce   (podvalník)

 (ceny bez DPH)

Finlay – třídička drcené stavební sutě

 třídička   –    3  frakce

 Cena práce:                                 60,– Kč /  t

 Doprava na místo:                      dle ceníku přepravce  (podvalník)

 (cena bez DPH)

Drtička dřeva

 Cena práce:                                  50,–  Kč / t

 Doprava na místo:                         dle ceníku přepravce   (podvalník)

 (cena bez DPH)

Anaconda – třídička

– tonáž:                 20 t

Cena práce:                                   50,– Kč / t

Doprava:                                        podval   (de ceníku přepravce)

(cena bez DPH)