Provádíme komplexní demoliční práce jakéhokoli rozsahu, včetně  následné úpravy terénu.

Drcení stavebního odpadu provádíme mobilní drtičkou GIPOBAC.

Stavební odpad odvezeme vlastní dopravou na deponii nebo k ekologické likvidaci.